[zaloguj się]

KWESTOR (2) sb m

Fleksja

G pl kwestorów (2).

stp, Cn, Linde brak.

Osoba zajmująca się finansami [quaestorpodskarbi, poborca BartBydg, Mącz 336b; ‒ poborca Murm 156, Calep; podskarbi, sędzia, wójtquaestor Cn] (2):

W połączeniach szeregowych (2): Iurisdicia [podskarbiego]/ ktora ſye we trzech rzeczách zámyká: W poſtánowieniu Quȩſtorów, Curatorów, y Diſpenſátorów. Druga w ſłuchániu liczby tychże Curatorów, Quȩſtorów, y dyſpenſátorów. SarnStat 412.

JB