[zaloguj się]

[KWITOWE sb n

Fleksja

G sg kwitow(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Prawdopodobnie opłata pobierana za wystawienie pokwitowania: A nadto kwitowego z wytecznym [!] panu leśniczemu mają płacić wedle dawnego zwyczaju. LustrPodl 141.]

FP