[zaloguj się]

RACHOWNIK (4) sb m

a oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N rachownik
D rachownik(o)m

sg N rachownik (3).pl D rachownik(o)m (1).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn); poza tym XVIII w. s.v. rachmistrz.

Ten, kto robi obliczenia, rachmistrz; computista (compotista) Mymer1, BartBydg; rationator Mącz; calculator, ratiocinator Cn (4): BartBydg 32b; Ten dzień [trzeciak Merkuriusza] ku wſſem rzeczam godny/ piſſarzom/ rachownikom/ nauczonym ſye przyłęcz/ taiemne pyſzma wykładay. Goski A4; Rationator/ Rechmiſtrz/ ráchownik. Mącz 347c.
a. Obliczający dane potrzebne do skonstruowania kalendarza liturgicznego, komputysta [cf Cn s.v. komput kościelny: Ars disponendi Calendarii Ecclesiastici ad cursum solis et lunae] (1): (nagł) O duchownym ſtanie. (–) [...] Computista. Rechner. Rachownik. Mymer1 9.

Cf RECHMISTRZ

JR, AN