[zaloguj się]

RACHUBA (1) sb f

Fleksja

L sg rachubie.

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

Ocena, oszacowanie czegoś [czego]: sexagenas ... remansit eidem ... in omnibus taxacionibus alias wrachubye omnium negociorum et mercium ZapMaz II Ł 7/129v.

JR