[zaloguj się]

[LAICZEK sb m

Fleksja

N pl laiczkowie.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odlaik” ‘człowiek świecki’; tu z politowaniem: iżem tego świádom/ że częſtokroć y láiczkowie/ ktorym ſię náwáłność y obłudá świecka vprzykrzyłá [...] do ćichośći ſię Klaſztorney náwracáią RegułaKlon C4 ded.]

MK