[zaloguj się]

LAKTUCZANY (23) ai

-c- (23), [-k-].

Oba a jasne.

Fleksja
sg
mN fNlaktuczanå nNlaktuczan(e)
Glaktuczan(e)go G Glaktuczan(e)go
A A Alaktuczan(e)
Ilaktuczanym Ilaktuczaną Ilaktuczanym

sg m G laktuczan(e)go (1).I laktuczanym (3).f N laktuczanå (3).I laktuczaną (1).n N laktuczan(e) (2).G laktuczan(e)go (8).A laktuczan(e) (4).I laktuczanym (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik odlaktuka”; pochodzący, zrobiony z laktuki (23):
Wyrażenia: »liście laktuczane« (1): wezmi [...] liſcia bielonowego/ [...] lactucżanego FalZioł I 104c.

»nasienie laktuczane« (13): Też naſienie Lactucżane y kurzey nogi ziela [...] day na nocz z wodką babcżaną FalZioł V 85, I 16d, 23b, 25c, 26a, d (13).

»olejek laktuczany« (1): Wezmi maku: ſtłucż, á z oleykiem Lactucżanym [...] zmieſzawſzy [...] na cżoło przywiń FalZioł V 42.

»sok laktuczany« (3): roſpuſciwſzy Kamphorę z ſokiem pſinkowym/ albo Lactucżanym [...] przykładay na nerki FalZioł III 26a, V 40, 42.

»wodka laktuczana« [szyk 3 : 1] (4): FalZioł + 5c, I 23d, II 7c [2 r.]; [Láktucżána. GOrącym niemocam Láktucżána wodká ieſth barzo pomocná SienHerb 239a].

»ziele laktuczane« (1): Wezmi ſoku Ziela wątrobnego/ [...] lactucżanego FalZioł I 45a.

Cf ŁAKTUKOWY

KN