[zaloguj się]
RACISKO  Sł stp; Cn, Linde brak.

Cf RĘCZYSKO