[zaloguj się]

LAMENTOWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes lamentują się.

stp, Cn, Linde brak.

Skarżyć się [na co]: To też y my mowić możemy tym/ ktorzy ſię ná prace y niedoſtátky żywotá tego/ lámentuią: gdyż to mogą mieć pewny znák opátrznośći Páńſkiey nád ſobą WysKaz 11.

Synonimy: skarżyć się, uskarżać się.

KN