[zaloguj się]
LAMPARZ  Cn s.v. świecarz; Linde XVIII w.