[zaloguj się]

[LAMPATA sb f

Fleksja

I sg lampatą.

stp, Cn, Linde brak.

bot. Cinchona L.; chinowiec, drzewo chinowe, z którego korzenia i kory sporządzano lekarstwa (odpowiednik dzisiejszej chininy): kray tám ten [...]/ korzenia tego co my go chiną/ od króleſtwá/ á oni lámpátą ięzykiem właſnym zowią/ częſto vżywáią OczkoPrzymiot 125.

Synonim: china.]

FP