[zaloguj się]

LAMPERTOWY (2) ai

a jasne; tekst nie oznacza e, o; o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
pl
N subst lampertow(e)
G lampertowych

pl N subst lampertow(e) (1).G lampertowych (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: lampartowy.

Przymiotnik od nie zaświadczonej u nas formylampert” ‘Felis pardus’; właściwy lampartowi (2): naydzieſz tám [w rzymskim państwie] więcey niżli Lámpertowych pſtroćin odmiennośći á przewrotnośći iey [= bestyjej] RejAp 107, Ee4.

ZZie