[zaloguj się]

[LAMPREDA sb f

Fleksja

N sg lampr(e)da.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.: lampetra, lampreta, lambreda.

zool. Petromyzon marinus L.; minog morski, przedstawiciel najprymitywniejszych kręgowców z rodziny minogowatych (Petromyzonidae) należącej do gromady krągłoustych (Cyclostomata); lampetra Cn [lampetrapijawka morska, węgórz morski Cn]:
Szereg: »lamparcica albo lampreda«: Lámpárćicá álbo lámpredá SienHerb D4 #.

Synonim: lamparcica.]

MK