[zaloguj się]

LANCOFT (1) sb m

Fleksja

N pl lånc(o)fty.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład); poza tym XVII w.: lanczoft, XVII(XVIII) w.: lanczawt, landszaft, XVIII w.: lanczaft s.v. lanczaft.

Widok, krajobraz (z niem. Landschaft): Stoi miáſto nád rzeką Indą bárzo wielkie [...]. Z tey ſtrony málarz wolny może ie zryſowáć/ Y ná kołtrynie podáć/ á cudnie zmálowáć. Tám lancofty wydátne/ áni tám mgły ſtoią/ Ani chmury po niebie z ługow ſię tám roią. KmitaSpit C3v.

ZZie