[zaloguj się]

RACYJKA (1) sb f

Fleksja

A pl racyjki.

Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odracyjaw funkcji iron.; o argumentach przeciwników:

W połączeniu szeregowym: Toć táki wykład/ z iákieyśi głębokiey Loiki I.M. XiędzaKanonika⟩ ná ten Głos wołáiącego vcżynił: ktorego niechcę też roztrząſáć/ iákoby ſię godźiło/ abſurda ſproſne z niego y Filozowſkie domysłki/ y rácyiki pokázuiąc/ y ony tłumiąc CzechEp 153.

JR