[zaloguj się]

[RACYJOCYNACYJA sb f

Pierwsze i drugie a jasne, końcowe pochylone; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
N racyjocynacyjå
G racyjocynacyj(e)j
D racyjocynacji

sg N racyjocynacyjå.G racyjocynacyj(e)j.D racyjocynacji.

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Rozumny wywód, rozumowanie [ratiocinatio – zamknienie z pewnego rozważenia, rozrachowanie Calep; dowód, dowodzenie, dowodem nacieranie; rozważanie, rozbieranie, roztrząsanie, uważanie – ratiocinatio Cn]: iednák nie będę ráciámi nárabiał przećiw tym/ ktorzy ſię zdádzą/ że rozumowi nie łátwie chcą poſtąpić. Ale ráciocinácij pokoy dawſzy/ záprowadzę ich do teraznieyſzey rzecży/ y iákoby palcem źrzodło pokażę. BusLic 48.

racyjocynacyja czyja: Ieślibyſmy mowię tym ſpoſobem rácyocynácyey X. Wuykowey tę cżęść wykłádáli/ przez ten wykład ſámá rácyocynácya by namniey ſię nic wątli. Refut 10.]

JR