[zaloguj się]
LATOSIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf LATOŚ