[zaloguj się]

[RACZYSTY ai

Fleksja

A pl subst raczysté.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrak” ‘choroba:
Wyrażenie: »sadzele raczyste«: Mąká tá z miodem przypráwiona/ wyczyśćia wrzedliwé y plugáwé rány/ [...]: tákiéż wrzedliwé rány któré ſie po ćiele rozſzérzáią/ vſtáwia: ſadzele ráczyſté/ zową Cancros, vśmiérza. UrzędowHerb 229a.]

LW