[zaloguj się]

LECIWY (6) ai

Tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
mNleciwy
Dleciwemu
Lleciwym

sg m N leciwy (4).D leciwemu (1).L leciwym (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII w.

Starszy wiekiem, podeszły w latach (6): á ieſzcże [...] muziká/ thaniecz/ miłość/ w lećiwym cżłowiecże/ więtſze błazeńſtwo ieſt/ niż co inego GórnDworz Kkv, K2, Kk7v, Mm3 [2 r.].

W przeciwstawieniu: »leciwy ... młokos« (1): ále ieſli pan będzie ſtárym/ á dworzánin młodym/ wielkie podobieńſtwo/ iż lećiwy pan/ młokoſá Dworzániná rozumem [...] przeidzie GórnDworz Kk.

W charakterystycznych połączeniach: leciwy człowiek (2), dworzanin (3), pan.

KN