[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[BOJAŹNOŚĆ] 0 sb UrzędowHerb 426a, ReuchlinBartBydg Cv; w drukowanej wersji hasło słownikowe z Sł stp