[zaloguj się]

1. LEGIER (1) sb m

Fleksja

L sg legierze.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Obóz wojskowy (z śrwniem. Läger): Ktoby ośiádły był w onym Woiewództwie gdźie ſtánowiſko będą mieć żołniérze/ y gdźie ſie krzywdá ſtánie/ tedy ná máiętnośći má bydź pozew kłádźion: gdźie nié/ tedy w goſpodźie/ álbo Legierze pozwánégo. SarnStat 433.

KN