[zaloguj się]
LEKKOMOWNOŚĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).