[zaloguj się]

[LISFUNT sb m

Fleksja

G pl lisfunt(o)w [tylko skróty].

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: liesfunt.

Jednostka wagi ładunków okrętowych, funt okrętowy, stanowiący 1/20 szyffunta, równy 20 funtom (z niem. Liesspfund): 8. Augusti od wozenÿa 3 lst’ konopiey ze Gdanska zlothi ieden fl. 1 RejestrBudGal 59, 59 [2 r.].]

FP