[zaloguj się]
LISIĄTKO  Cn s.v. lisię; Linde XVII w. (z Cn) s.v. lisię.