[zaloguj się]

LISTOWATO (1) av

Oba o oraz a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Obfitując w liście: Caulesco, dicitur herba, Głąbiſto/ ſzeroko á liſtowáto rość. Mącz 42b.

BZ