[zaloguj się]

Ł (8)

stp, Cn brak, Linde XVI w. s. v. l.

Znaczenia
Litera alfabetu (8): Otóż mym zdánim, nie źle wedle zwyczáiu dawnégo: l/ láćińſkié zoſtáwić, á przy tym drugié polſkié z kréſką przez pół ták/ ł JanNKar F; Pan Górnicki miáſto Polſkiégo ł/ kłádźie dwoje ll/ weſpół JanNKar Fv, G2v [2 r.], H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; OBIECADŁO WEDLE ORTHOGRAphiiáy Páná Kochánowskiégo ták idzie. A a [...] i j k l ł m JanNKarKoch G3.

HJ