[zaloguj się]

ŁABAJ (1) sb m

Fleksja

V sg łabaju.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

Wielki pies, wyzwisko; tu o Lucyperze: A tyſz to tu cżárćie gdacżeſz? Z łáncuchem koło drzwi ſkacżeſz. Zámykáiąc ie przed námi [...] Nie z lewkąć to będźie w raiu Przypłáćiſz tego łábáiu. MWilkHist E3v.

HJ