[zaloguj się]

ŁABĘCIĘ (2) sb n

a jasne.

Fleksja
sg
N łabęcię
G łabęcia

sg N łabęcię.G łabęcia.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pisklę łabędzie (2): Albo możeſzli doſtáć łábęćiá mlodégo/ co ſye dopiéro z iáiá wywáliło/ vſmażże go w oliwie/ á onym tłuſtym pomazuy gdźie kurcz łamie. SienLek 143v; W oliwie łábęćię vſmaż Co namdleyſze tym żyły máż. SienLek 143v.

HJ