[zaloguj się]

ŁACIŃSKIE (2) av

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Po łacinie, w języku łacińskim (2):
[Zwrot: »łacińskie napisać« : á zwłaſzcżá ty bráćie z nieboſzcżykiem Kalinowſkim vprośiliśćie to v Paleologa/ że wam Sententią/ lub zdánie ſwe/ á potem i Obronę tegoż Zdánia ſwego Láćińſkie nápiſał. BudUrzęd 136.]
Szeregi »greckie (i) łacińskie« (2): Klaudyus Tyberyus [...] Vmiał Greckie y Láćińſkie BielKron 141v; SienLek 28v.

Cf 2. ŁACIŃSKI

HJ