[zaloguj się]

ŁAGODNICZEK (1) sb m

Fleksja

N sg łagodniczek.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie człowiek ugrzeczniony, pochlebca: Blandiculus – Lagodniczek. Calep 133a.

JZ