[zaloguj się]
ŁAGODNIEĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).