[zaloguj się]

ŁAGODNOMOWCA (1) sb m

Fleksja

N sg łagodnom(o)wca.

stp, Cn, Linde brak.

Człowiek ujmująco, przyjemnie mówiący: Delenificus – Lagodnomowca. Calep 300a.

JZ