[zaloguj się]
ŁAGODNOMOWNOŚĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).