[zaloguj się]
ŁAGODZENIE  stp; Cn notuje, Linde bez cytatu.

Cf ŁAGODZIĆ