[zaloguj się]

ŁĄCZĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m łączący.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. łączyć.

Rozdzielający: Disiunctivus ‒ Lacząci. Calep 330b.

Synonim: rozdzielający.

Cf ŁĄCZYĆ

TK