[zaloguj się]

[ŁOPATNIK sb m

o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w łopata).

Fleksja
sg pl
N łopatnik łopatnicy
D łopatnik(o)m

sg N łopatnik.pl N łopatnicy.D łopatnik(o)m.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Pracownik żupy solnej, zatrudniony przy warzeniu soli w panwiach, posługujqcy się głównie łopatą: Quelibet ex istis gasis habet 2 magistros et quilibet magister habet per suum pallatorem łopatnik dictum OpisŻup 590, 536 [2 r.], 537, 592 [2 r.]; Do każdy panwie [przy warzeniu soli] 2 mistrzowie, które warzycami zową, 2 łopatnicy, którzy warzą i noszą do komór LustrKrak II 98.]

FP