[zaloguj się]

ŁOPATONOGI (1) ai

Fleksja

A pl subst łopatonogi(e).

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVIII w.

Mający nogi podobne do łopaty: Łowi łopátonogie y cżerwononoſe Ptaki co trawę ſzcżypią/ ſtráſzne/ gęgogłoſe. KlonWor 35.

HJ