[zaloguj się]

ŁUPACZ (1) sb m

Fleksja

N sg łup(a)cz.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Ten, który zajmuje się rąbaniem drzewa [czego]: Caudicalis ‒ Lupacz pniąkow. Calep 173b.

TK