[zaloguj się]

ŁUPIPSZCZOŁA (1) sb m

Fleksja

L pl łupipszczołach.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład: łupipszczoł).

Złodziej pszczół: Ale o Swiętokraycách/ y o Lupipſzcżołách/ O Swiętołupcách tákże/ y o Pędźiwołách Powiedźiałem/ y o tych co przedáią ludźi/ Kiedy ich więc niecnotá wrodzona pobudzi KlonWor 32.

TK