[zaloguj się]

ŁUPISKORA (1) sb m

Fleksja

N sg łupisk(o)ra.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Ten, co obdziera skórę: Scoreator. Schynder. łupy ſkora. Mymer1 14v.

TK