[zaloguj się]
NABABAĆ  Cn s.v. nachłopać; Linde XVII w. (z Cn).