[zaloguj się]
NABOJ  stp; Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.