[zaloguj się]

NABREJTOWAĆ (1) vb pf

Fleksja

3 pl m pers praet nabr(e)jt(o)wali.

stp, Cn, Linde brak.

Wyklepać wiele (z subiektywnym podkreśleniem wieści) [czego (pl)]: Y nábreytowáli Blach złotych [Et extenderunt bracteas aureas]/ z ktorych náſtrzygli ćienkich ſztref ku przeplátániu miedzy hiácynt/ ſzárłat/ y iedwab czerwony BibRadz Ex 39/3.

HJ