[zaloguj się]
NABRZMIEĆ  Cn s.v. napuchło co; Linde XVIIXVIII w.

Cf NABRZMIAŁY