[zaloguj się]
NABRZMIEWAJĄCY  Cn s.v. żyła ociekła; Linde XVII w. (z Cn) s.v. żyła.