[zaloguj się]

[NABUCZAŁY part praet act

Fleksja

G pl nabucz(a)łych.

stp, Cn, Linde brak.

Trochę zbutwiały; tu o tkaninach: 8 kart jedwábiu czarnego [...] z których jedna barwista [...], a 7 sztuk nabuczałych po czterzy zł; 10 kart bękartu [...] zbuczniałe, po 40 gr; [...] kminu mieszek zbutniały, do niczego nie godny InwMieszcz 1580 nr 230.]

MK