[zaloguj się]

NABUJAĆ SIĘ (4) vb pf

Pierwsze a jasne.

się (2), sie (2).

Fleksja
praet
sg
3 m nabujåł się
conditionalis
sg
3 n by się nabujało

praet 3 sg m nabujåł się (1).con 3 sg n by się nabujało (3).

stp, Cn, Linde brak.

Pf odbujaćz formantem na- + się wyrażającym dosyt i długotrwałość (4):
1. Od znaczeniaużywać życia (3): Bo ácż to ieſt rzecż wdzyęcżna/ gdy roſkoſzy ciáło/ Miewa tu po ſwey myſłi/ by ſie nábuiáło. RejWiz 43v.
Zwrot: »po woli się nabujać« (2): Wiere iak ſię vidzy duſy. By ieno do czaſu czyało Powoly ſię nabuialo. RejKup D, r7v.
2. Od znaczeniaunosić się w powietrzu (1): Tu oni opuśćiwſzy tego to Iezuſa Chriſtuſá cżłowieká z duchá ś. poczętego/ zmyſlili ſobie iákiegoś inſzego przed Iezuſem/ Chriſtuſem potomkiem Dawidowym y Abráhámowym bes ćiáłá przed tym będącego/ chodzącego/ y z ludzmi mawiáiącego: ktoryby potym w ćiele też chodzić miał/ gdy ſie wprzod bes ćiáłá nábuiał. CzechRozm 39.

Formacje współrdzenne cf BUJAĆ.

HJ