[zaloguj się]

NACEMRZYJA (1) sb f

Fleksja

I sg nacemrzyją.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Dubium: Prochu z vlá pod pſzczołámi/ y prochu z Nacemrzyą/ krwie końſkiey/ drożdży oleiowych/ weſpoł zmiéſzawſzy/ ná dźiwé mięſo przyłoż. SienLek 158v.

HJ