[zaloguj się]
NACHŁOPAĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).