[zaloguj się]

NACHYLNOŚĆ (2) sb f

Fleksja

N sg nachylność (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Wygięcie (2): Curuamen ‒ Nachilnoſzc. Calep 280b; Deflexus ‒ Nachiłnoſzc. Calep 296b.

LW