[zaloguj się]

NACHYLNY (2) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNnachylny nNnachyln(e)

sg m N nachylny (1).n N nachyln(e) (1).

stp brak, Cn s.v. skłonny, przychylny do czego, Linde XVIII w.: nienachylny.

1. Zwrócony, skierowany [ku czemu] (1):
Szereg: »poległy albo nachylny« (1): Pronus ad meridiem locus, Poległe álbo náchilne ku południu mieyſce. Mącz 325d.
2. Podatny do manipulowania (1): Flexibilis – Nachilny, zatwi [!] do krecenią. Calep 423a.

LW